Cymunedau Cryf: safbwynt o’r trydydd sector

Cliciwch ar y dolenni isod i wrando
 

Pwysigrwydd chwarae

Yn y podlediad yma mae Marianne Mannello o Chwarae Cymru a Millie Boswell o Gefnogaeth Cymunedol a Gwirfoddol Conwy (CVSC) yn trafod sut dylai darparaeth chwarae fod wrth galon ymyriadau cymunedol i gynyddu ffyniant a lles; sut gall chwarae helpu ysbrydoli actifiaeth gymunedol a grymuso; a sut gall grymuso gymryd amser i ddigwydd yng nghymunedau.

Beth ydyn ni'n ei olygu wrth 'cydnerth' a 'grymuso'?

Yn y podlediad yma mae Chris Johnes o Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau ac Anna Nicholl a Russell Todd o WCVA yn trafod a yw termau fel 'grymuso' neu 'cumunedau cydnerth' yn gywir, neu ydyn nhw'n bod o bwys o gwbl; rhai o'r elfennau angenrheidiol i rymuso cymunedau; a'r pwysigrwydd o ddysgu wrth galon gweithgareddau grymuso.

Rôl celfyddydau a diwylliant mewn grymuso pobl a chymunedau

Yn y podlediad yma mae Gareth Coles o Celfyddydau Gwirfoddol Cymru a Russell Todd o WCVA yn cael eu croesawu gan Guy O'Donnell , Cydlynydd o'r rhaglen Sherman 5 ar Theatr Sherman yng Nghaerdydd. Maen nhw'n trafod y rôl  gwerthfawr y gall y celfyddydau a gweithgareddau diwylliannol gael i gynyddu lles pobl; sut all cyd-gynhyrchu gweithgareddau celfyddydol â phoblysbridoli cyfranogaeth mwy yng ngweithgareddau diwylliannol; a sut all y celfyddydau greu ffyrdd newydd ar gyfer pobl i fynegi eu hunain.

Cymunedau Cryf - safbwynt gwledig

Yn y podlediad yma mae Jessica Morgan a Karen Scott o PLANED yn Arberth, Sir Benfro yn darparu safbwynt gwledig ar gymunedau cryf. Maen nhw'n disgrifio ychydig o'r pwysau bod cymunedau gwledig yn eu wynebu; maen nhw'n darparu cipolwg ar yr heriau o gefnogi gweithrediad cymunedol cyfunol ar draws cymunedau gwasgarog; ac maen nhw'n egluro sut all mudiad datblygu cymunedol fel PLANED fywhau a chefnogi cymunedau i fod yn fwy hunanddigonol.
 

Yn ôl i'n hwb cymunedau cryf