14 Ion 2019

Mae tîm Ystadegau Llywodraeth Cymru yn cynhyrchu cyfoeth o wybodaeth ystadegol, adroddiadau a chyhoeddiadau – ac mae WCVA yn cydweithio â’r tîm i gynorthwyo mudiadau trydydd sector i ddefnyddio’r adnoddau hyn yn well.

Welsh Gov Logo

Mae rhaglen gweminarau a blogiau ar y gweill yn 2019 i dynnu sylw at rai o'r meysydd a fydd o ddiddordeb i'r trydydd sector, gan gynnwys Dangosyddion Llesiant Cymru, Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Arolwg Cenedlaethol Cymru, Deall Llefydd Cymru ac offer i fapio data.

Am gael gwybod mwy?

Gallwch gofrestru i gael e-fwletin wythnosol am ddim Ystadegau Cymru ac ynddo ddiweddariadau, a chymerwch olwg ar wefan Llywodraeth Cymru, sy'n cynnwys peth wmbreth o wybodaeth ynghylch Ystadegau ac Ymchwil.

Gallwch hefyd gadw mewn cysylltiad â datblygiadau drwy ymuno â Phanel Cyswllt Ystadegol y Trydydd Sector, a gynhelir ar y cyd gan Dîm Ystadegau Llywodraeth Cymru a WCVA, ac sy'n cwrdd ddwywaith y flwyddyn i rannu gwybodaeth a helpu i feithrin gallu a dealltwriaeth y trydydd sector ynglŷn â materion ystadegol. Cysylltwch â Fiona Harris yn WCVA os hoffech ymuno â'r grŵp hwn.