Training banner W

Rydym yn darparu hyfforddiant i'r trydydd sector a'r sector cyhoeddus ar bynciau amrywiol, gan gynnwys Llywodraethu, Rheoli, Ymgysylltu â'r Cyhoedd, Cydgynhyrchu, Cyfathrebu a Chyllid. Mae ein rhaglen hyfforddi yn canolbwyntio ar anghenion y trydydd sector a bydd yn eich helpu chi a'ch mudiad i weithredu'n fwy effeithiol a hefyd yn helpu i ddatblygu'ch sgiliau, eich gwybodaeth a'ch hyder eich hun - p'un ai ydych yn aelod o staff neu'n wirfoddolwr.

Mae ein cyrsiau yn hwyl, yn gyfranogol ac yn cael eu cynnal mewn amgylchedd dysgu hamddenol, gallant roi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch chi a'ch mudiad i ddarparu gwasanaeth rhagorol.

Cydnabyddwn fod pobl yn dysgu mewn ffyrdd gwahanol; yn ein rhaglen hyfforddi newydd fe welwch amrywiaeth o gyrsiau byr, gweithdai, dysgu wedi'i achredu, seminarau a chyfleoedd dysgu arlein. Arweinir ein hyfforddiant i gyd gan arbenigwyr yn eu maes sydd wedi ymrwymo i arfer gorau wrth gyfranogi ac ymgysylltu.

Dyma ein telerau ac amodau archebu, ein polisi canslo a'n hysbysiad preifatrwydd.

Hyfforddiant CGGC, Ionawr - Mawrth 2020

Hyfforddiant CGGC, Ebrill - Gorfennaf 2020

Finding funding W

Training skills W

Communications W

L& M W

Public engagement W

G & S - W

Impact and Evaluation - W

Volunteering W