Gwirfoddoli Volunteering badge

Os ydych yn gweithio gyda gwirfoddolwyr, neu fe hoffech wneud hynny yn y dyfodol, mae'n hollbwysig bod yn hyderus ynglŷn â sut i recriwtio, rheoli a dal gafael ar eich gwirfoddolwyr.

Heb os, mae gwirfoddoli yn cynnig buddion lu - mae'n cryfhau cymunedau, yn agor y drws at brofiadau newydd a chyfleoedd gwell i'ch gyrfa, yn llenwi bylchau mewn gwasanaethau ac yn gwella iechyd meddwl, i enwi dim ond rhai.

Ar ben hyn oll, heb amser ac ymroddiad gwerthfawr gwirfoddolwyr fydden ni ddim yn gallu dal ati yn gwneud yr hyn rydym yn ei wneud. Felly sut ydym yn eu cyrraedd? Ac unwaith rydym wedi'u denu, sut ydym yn dal gafael arnynt? Nod ein cyrsiau gwirfoddoli yw dangos i chi sut.

Mae rhagor o wybodaeth ac adnoddau ar wirfoddoli ar gael yn ein hadran gwirfoddoli.

 

Dyma restr o'r cyrsiau hyfforddi sydd ar gael ar hyn o bryd ynglŷn â'r pwnc hwn:

 

 

 

Recriwtio gwirfoddolwyr a boddhad gwirfoddolwyr: rhannu a dysguShare and learn 200

Dulliau o fynd ati i recriwtio gwirfoddolwyr a chreu profiadau gwirfoddoli sy'n rhoi boddhad. 

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

13 Chwefror 2020, Wrecsam 
26 Chwefror 2020, Pen-y-bont
05 Mawrth 2020, Gilfach Goch

Gweminar: Buddsoddi Mewn GwirfoddoliWebinar IIV

Cyflwyniad i Wobr Buddsoddi Mewn Gwirfoddolwyr

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Cynhaliwyd y cwrs hwn fel rhan o'n rhaglen hyfforddi 2018/19,   ymunwch â'n rhestr ohebu i gael gwybodaeth am ddyddiadau a lleoliadau yn y dyfodol.