Sgiliau hyfforddiTraining skills badge

Bydd y hwn yn rhoi trosolwg i chi o ddamcaniaeth dysgu, gwella eich gwybodaeth o ddulliau cynllunio ar gyfer cyflwyno a gwerthuso hyfforddiant, a'ch helpu i ddatblygu eich hyder i ddylunio a chyflwyno sesiynau hyfforddi.

 

 


Dyma restr o'r cyrsiau hyfforddi sydd ar gael ar hyn o bryd ynglŷn â'r pwnc hwn:

 

Sgiliau hyfforddi

TS 2018

Pan dry'r hyfforddai yn hyfforddwr - dysgwch y sgiliau i gynllunio, paratoi a chyflwyno sesiynau hyfforddi gwych

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

09, 10 & 23 Mehefin 2020, Caerdydd