Public engagement badgeYmgysylltuâ'r cyhoedd

Yn y trydydd sector, rhaid ymgysylltu â'r cyhoedd ac ennyn eu diddordeb er mwyn gwneud gwahaniaeth. Mae angen i'r cyhoedd wybod pwysigrwydd eich gwaith er mwyn manteisio ar eich gwasanaethau, eich cefnogi, gwirfoddoli i chi, neu i ddweud wrth bobl eraill amdanoch.

Bydd y cyrsiau hyfforddi hyn yn rhannu gwahanol ffyrdd o gyrraedd y cyhoedd a chodi ymwybyddiaeth o'r gwaith pwysig rydych yn ei wneud yng Nghymru.

 

Dyma restr o'r cyrsiau hyfforddi sydd ar gael ar hyn o bryd ynglŷn â'r pwnc hwn:

 

 

Gweminar: Cyflwyniad i Gynulliad Cenedlaethol CymruAn Introduction to The National Assembly for Wales

Dewch i wybod mwy am waith y Cynulliad a sut y gallech ddweud eich dweud am yr hyn sy'n bwysig i chi.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

22 Ebrill 2020, 14:00 - 15:00

Sgiliau hwyluso effeithiol 

EFS 200X150

Magu gwybodaeth, sgiliau a hyder i baratoi at sesiynau cyfranogol a'u hwyluso.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Cynhaliwyd y cwrs hwn fel rhan o'n rhaglen hyfforddi 2018/19,       ymunwch â'n rhestr ohebu i gael gwybodaeth am ddyddiadau a lleoliadau yn y dyfodol. Sefydlu ac adfywio rhwydweithiauNetworks 200

Defnyddio ein Pecyn Cymorth Rhwydwaith i'ch helpu i sefydlu rhwydwaith newydd neu adnewyddu u

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Cynhaliwyd y cwrs hwn fel rhan o'n rhaglen hyfforddi 2018/19,      ymunwch â'n rhestr ohebu i gael gwybodaeth am ddyddiadau a lleoliadau yn y dyfodol. 


Cynllunio'ch strategaeth ymgysylltuPlanning your engagement strategy

Sicrhau'ch bod yn ymgysylltu mor effeithiol â phosib - dewch i ddysgu sut i ddatblygu strategaeth ymgysylltu. 

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Cynhaliwyd y cwrs hwn fel rhan o'n rhaglen hyfforddi 2018/19,     ymunwch â'n rhestr ohebu i gael gwybodaeth am ddyddiadau a lleoliadau yn y dyfodol.Ennyn diddordeb y cyhoedd: damcaniaeth ac ymarferPublic engagement 200x150

Mae ein cwrs achrededig yn rhoi mwy o ymwybyddiaeth a dealltwriaeth i chi o ddamcaniaeth ac ymarfer ymgysylltu.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Cynhaliwyd y cwrs hwn fel rhan o'n rhaglen hyfforddi 2018/19,    ymunwch â'n rhestr ohebu i gael gwybodaeth am ddyddiadau a lleoliadau yn y dyfodol.


Cynllunio rhaglen ymgysylltuâ'r cyhoedd (Ennyn diddordeb y cyhoedd: Modiwl un)PE 1

Modiwl cyntaf ein cwrs ennyn diddordeb y cyhoedd i'ch helpu i ddeall pwy i'w dargedu, gan gynnwys grwpiau anodd eu cyrraedd.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Cynhaliwyd y cwrs hwn fel rhan o'n rhaglen hyfforddi 2018/19,    ymunwch â'n rhestr ohebu i gael gwybodaeth am ddyddiadau a lleoliadau yn y dyfodol.


Sgiliau a thechnegau i ennyn diddordeb y cyhoedd (Ennyn diddordeb y cyhoedd: Modiwl dau)PE 2

Ydych chi'n gofyn y cwestiynau cywir? Dewch i ddysgu gwahanol ddulliau ymgysylltu yn ail fodiwl ein cwrs ennyn diddordeb y cyhoedd.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Cynhaliwyd y cwrs hwn fel rhan o'n rhaglen hyfforddi 2018/19,    ymunwch â'n rhestr ohebu i gael gwybodaeth am ddyddiadau a lleoliadau yn y dyfodol.


Sut i ddefnyddio data o broses ymgynghori ac ymgysylltu â'r cyhoedd (Ennyn diddordeb y cyhoedd: Modiwl tri)PE 3

Rhoi canfyddiadau'ch ymgynghoriad ar waith - bwrw iddi yn nhrydydd modiwl ein cwrs ennyn diddordeb y cyhoedd

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Cynhaliwyd y cwrs hwn fel rhan o'n rhaglen hyfforddi 2018/19,    ymunwch â'n rhestr ohebu i gael gwybodaeth am ddyddiadau a lleoliadau yn y dyfodol.  


Sut i sicrhau'r arfer gorau wrth ennyn diddordeb y cyhoedd (Ennyn diddordeb y cyhoedd: Modiwl pedwar)PE 4

Mae modiwl olaf ein cwrs ennyn diddordeb y cyhoedd yn edrych ar sut i gynnal y safon wrth ymgysylltu drwy gadw at yr egwyddorion.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Cynhaliwyd y cwrs hwn fel rhan o'n rhaglen hyfforddi 2018/19,    ymunwch â'n rhestr ohebu i gael gwybodaeth am ddyddiadau a lleoliadau yn y dyfodol.  

 


Gweithio mewn partneriaeth ar gyfer canlyniadau gwellWIP 200

Rhannu'r baich drwy ddatblygu partneriaethau newydd neu wella rhai sydd eisoes yn bodoli i wneud i'ch gwaith fynd ymhellach.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Cynhaliwyd y cwrs hwn fel rhan o'n rhaglen hyfforddi 2018/19,  ymunwch â'n rhestr ohebu i gael gwybodaeth am ddyddiadau a lleoliadau yn y dyfodol.