Rhannu’r baich drwy ddatblygu partneriaethau newydd neu wella rhai sydd eisoes yn bodoli i wneud i’ch gwaith fynd ymhellach.

Working in partnership for better outcomes

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

 

Amcanion

Eich helpu i feithrin dealltwriaeth well o beth yw gweithio mewn partneriaeth a beth sy'n ei wneud yn effeithiol.

Cynnwys

Mae angen help llaw arnom ni gyd o bryd i'w gilydd. Mae gweithio mewn partneriaeth yn nodwedd gyffredin yn y trydydd sector drwyddo draw, sy'n gallu bod o fudd enfawr i bawb ynddi.

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar sut i weithio mewn partneriaeth yn llwyddiannus, gan edrych ar amrywiaeth o agweddau, gan gynnwys: rôl unigolion o fewn partneriaethau; bod yn fwy effeithiol yn bersonol; a sut i ddatblygu perthynas o fewn partneriaethau.

Byddwch hefyd yn edrych ar y mathau o bartneriaethau, eu dibenion, technegau ar gyfer adolygu pwrpas a phrosesau partneriaethau, gan sicrhau bod partneriaethau wedi'u strwythuro yn y ffordd fwyaf effeithiol a bod ganddynt amcanion priodol.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs, byddwch yn gallu:

  • arolygu ac adolygu rôl unigolyn mewn partneriaeth fel bod nhw'n gallu penderfynu parhau, newid beth maen nhw'n gwneud neu dynnu allan o bartneriaeth
  • bod yn fwy effeithiol yn bersonol, gweithio i gryfderau ac i wella gwendidau
  • sicrhau bod partneriaeth wedi'i strwythuro yn y ffordd fwyaf effeithiol posib a bod ganddo amcanion addas
  • newid neu ail-ffocysu'r bartneriaeth yn effeithiol pan bod angen

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at staff sy'n cymryd rhan mewn partneriaethau ac eisiau eu wneud yn fwy effeithiol.