Ydych chi’n gofyn y cwestiynau cywir? Dewch i ddysgu gwahanol ddulliau ymgysylltu yn ail fodiwl ein cwrs ennyn diddordeb y cyhoedd.

PE Module 2

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

 

Amcanion

Bydd y cwrs hwn yn rhoi dealltwriaeth i chi o'r sgiliau a'r technegau i gynnal rhaglen ymgysylltu â'r cyhoedd.

Cynnwys

Mae'r cwrs ymarferol iawn hwn yn canolbwyntio ar y sgiliau, yr offer a'r technegau a fydd o gymorth i ymarferydd unigol gynnal rhaglen ymgysylltu effeithiol. Mae'r cwrs yn ystyried rhai o sgiliau a rhinweddau allweddol hwylusydd - gan gynnwys sgiliau holi.

Mae'n darparu trosolwg o ddulliau ymgysylltu a all fod yn addas ar gyfer gwahanol lefelau ymgysylltu ac yna'n canolbwyntio ar dechnegau sy'n arbennig o ddefnyddiol ar gyfer ymgynghori.

Mae'r cwrs yn cyflwyno Technegau Cyfranogol i ymgysylltu â'r cyhoedd. Byddwch yn ymarfer sawl un o'r technegau syml, synhwyrol a hynod effeithiol hyn sydd wedi'u profi i fod yn ddibynadwy. Bydd pob cyfranogwr yn cael llawlyfr yn disgrifio offer defnyddiol ychwanegol.

Ynglŷn â'r hyfforddwr

Ganed Alain Thomas, y prif ymgynghorydd, ym Merthyr Tudful, ym 1954. Mae ganddo 12 mlynedd o brofiad fel ymarferydd datblygu cymunedol ac mae e' wedi bod yn ymgynghorydd datblygu cymunedol ers 1989. Mynychodd Ysgol Uwchradd Afon Taf ym Merthyr Tudful ac mae ganddo radd anrhydedd (Prifysgol Cymru Aberystwyth) a chymwysterau ôl-raddedig mewn Gweinyddiaeth Gymdeithasol (Prifysgol Manceinion), a Gwaith Cymdeithasol Cymunedol (Prifysgol Cymru Abertawe).

Sefydlwyd Alain Thomas Consultancy ym 1989 i ddarparu cymorth costeffeithiol a hyblyg i fudiadau o bob math sy'n ymwneud â datblygu cymunedol. Gall Alain Thomas Consultancy alw ar wasanaethau sawl ymgynghorydd cyswllt sy'n meddu ar sgiliau a phrofiad ategol. 

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn deall:

  • Rôl yr hwylusydd wrth ennyn diddordeb y cyhoedd
  • Sut i ddefnyddio llu o wahanol dechnegau cyfranogol a phryd i'w defnyddio

Ar gyfer pwy mae'r cwrs

Rheolwyr a staff rheng flaen sydd am ddeall y sgiliau a'r technegau a ddefnyddir i ennyn diddordeb y cyhoedd.