Dewch i wybod mwy am waith y Cynulliad a sut y gallech ddweud eich dweud am yr hyn sy’n bwysig i chi.

An Introduction to The National Assembly 700

22 Ebrill 2020, 14:00 - 15:00 - Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

 

Amcan y gweminar

I gyflwyno gwaith Cynulliad Cenedlaethol Cymru i'r cyfranogwyr, ac ein rôl wrth gynrychioli Cymru a'i phobl. 

Cynnwys

Faint o lofnodion sydd eu hangen i ddeiseb gael ei hystyried gan y Cynulliad? Pa faterion sydd wedi eu datganoli i Gymru, ac ym mha ffyrdd gall dinasyddion ddweud eu dweud mewn archwiliad o'r Llywodraeth?

Mae'r gwemniar hwn yn gyflwyniad i waith Cynulliad Cenedlaethol Cymru fel y corff sydd wedi ei ethol yn ddemocrataidd sy'n gyfrifol am gynrychioli budd Cymru a'i phobl, sy'n gwneud cyfreithiau i Gymru ac yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif. Bydd y sesiwn yn cynnwys rôl Aelodau Cynulliad, y system etholiadol yng Nghymru a pha faterion sydd wedi'u datganoli, yn ogystal â chyfle i gael gwybod sut y gallwn gymryd rhan.

Deilliannau Dysgu

Erbyn diwedd y gweminar bydd cyfranogwyr yn gwybod:

  • Pa benderfyniadau am Gymru gellir eu gwneud yng Nghymru
  • Rôl y Cynulliad a phwy sy'n gallu ei gynrychioli
  • Sut mae'r Cynulliad yn dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif
  • Sut y gallwch gychwyn cymryd rhan a chael dweud eich dweud

Ar gyfer pwy mae'r sesiwn

Pwy bynnag sydd â diddordeb i ddatblygu eu dealltwriaeth o wleidyddiaeth a datganoli yng Nghymru a sut y gallent gymryd rhan a chael dylanwad ar y broses o wneud penderfyniadau.

Book online button CYM