Effaith a GwerthusoImpact badge

Os ydych wir am wneud gwahaniaeth fel mudiad trydydd sector mae angen i chi fod yn gwerthuso ac yn dysgu drwy'r amser - asesu'r hyn a wnaethoch yn dda, yr hyn a allai fod yn well, a'r hyn y byddwch yn ei wneud yn wahanol y tro nesaf.

Nid yn unig y mae mesur effaith yn hybu'ch effeithlonrwydd ond mae hefyd yn rhoi tystiolaeth gadarn i chi ei chyflwyno i gyllidwyr. Bydd y cyrsiau isod yn eich arwain drwy wahanol ddulliau i fesur effaith a gwerthuso fel y gallwch wireddu amcanion eich mudiad.

 

Dyma restr o'r cyrsiau hyfforddi sydd ar gael ar hyn o bryd ynglŷn â'r pwnc hwn:

 

 

  

Gwerthuso a monitro canlyniadauMon & Eval 200

Mesur eich effaith gan ddefnyddio egwyddorion craidd gwerthuso

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

05 Mawrth 2020, Casnewydd

Defnyddio 'Theori Newid' i WerthusoTOC 200

Sut y gall datblygu theori newid gynorthwyo'ch mudiad i fesur a gwerthuso effaith

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

24 Mehefin 2020, Caerdydd