Llywodraethu a Diogelu

Governance badge

Un o'r heriau mwyaf i fudiadau trydydd sector yw sicrhau bod eu gweithdrefnau a'u prosesau yn cael eu diweddaru i gydymffurfio â'r deddfau a'r rheoliadau diweddaraf.

Bydd ein cyrsiau hyfforddi llywodraethu a diogelu i staff ac ymddiriedolwyr yn rhoi'r wybodaeth a'r offer angenrheidiol i chi sicrhau bod eich mudiad yn cael ei redeg yn ddiogel, yn effeithiol ac yn gyfreithlon.

Mae rhagor o wybodaeth ac adnoddau ar lywodraethu ar gael yn ein hadran cyngor ac arweiniad.

 

Dyma restr o'r cyrsiau hyfforddi sydd ar gael ar hyn o bryd ynglŷn â'r pwnc hwn:

 

  

Gweminar: Cyflwyniad i Weithdrefnau Diogelu CymruWebinar: Safeguarding procedures 200

Cyfle i ddysgu am y gweithdrefnau diogelu newydd

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

28 Ionawr 2020, 14:00 - 15:00Gweminar: Diweddariad Llywodraethu ElusennauWebinar: Charity Governance Update 200

Y diweddariadau diweddaraf am lywodraethu elusennau.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

25 Chwefror 2020, 14:00 - 15:00

 


Cyflwyniad i GDPR i'r trydydd sectorGDPR 200

GDPR i'r trydydd sector - cyflwyniad  

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

04 Mawrth 2020, Y Rhyl

Cyflwynir drwy gyfrwng y Gymraeg

18 Mehefin 2020, Bangor

Dwyieithrwydd ar Waith 

Hyfforddiant datblygu gwasanaethau dwyieithog i'r trydydd sector

Cyflwynir yn ddwyieithog

03 Mawrth 2020, Caerdydd
20 Mai 2020, Bangor 

Cyflwyniad i ddiogelu yn y trydydd sector (Cymru) ITS 200

Cyfle i ddysgu am arfer diogelu da yng nghyd-destun y trydydd sector

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

10 Mawrth 2020, Merthyr Tudful
28 Ebrill 2020, Bangor 

Rheolaeth ariannol elusennau - Costau a chyllidebau CFM costs

Cyfle i ddysgu sut i bennu cost eich gwasanaethau a chynyddu'r tebygolrwydd o sicrhau cyllid.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

12 Mawrth 2020, Caerdydd

Rheolaeth ariannol elusennau - Gwarchod eich ArianFinancial Safeguards 200

Beth yw'r ffordd orau o warchod eich mudiad rhag twyll, colled neu gamddefnydd ariannol? Dewch i ddysgu sut i'ch amddiffyn eich hun rhag arfer ariannol gwael ar ein cwrs Gwarchod eich Arian.  

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Cynhaliwyd y cwrs hwn fel rhan o'n rhaglen hyfforddi 2018/19,  ymunwch â'n rhestr ohebu i gael gwybodaeth am ddyddiadau a lleoliadau yn y dyfodol.


Diogleu Oedolion mewn peryglSAR 200

Bydd y cwrs hwn yn darparu cyflwyniad i ddiogelu oedolion mewn perygl i fudiadau trydydd sector.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Cynhaliwyd y cwrs hwn fel rhan o'n rhaglen hyfforddi 2018/19,   ymunwch â'n rhestr ohebu i gael gwybodaeth am ddyddiadau a lleoliadau yn y dyfodol.