Dod o hyd i gyllid

Funding button

Gyda phethau fel y maent, gall cynhyrchu incwm i'ch mudiad deimlo'n gynyddol heriol, wrth i gyfleoedd am gyllid ymddangos yn brinnach bob blwyddyn.

Yn ein rhaglen ddysgu ynglŷn â chyllido, byddwn yn eich helpu i ddatblygu'r sgiliau i gynllunio strategaeth, codi arian a chael at gyfleoedd am gyllid o ffynonellau amrywiol.

Mae porth cyllido WCVA hefyd yn cynnig gwybodaeth a all fod o gymorth i chi.

 

Dyma restr o'r cyrsiau hyfforddi sydd ar gael ar hyn o bryd ynglŷn â'r pwnc hwn:

 

 

Datblygu strategaeth codi arian DFS

Mynd ati'n strategol i godi arian

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

13 Chwefror 2020, Caerdydd 

Cyflwyniad i godi arian drwy ymddiriedolaethau a sefydliadauIntroduction to fundraising through trusts and foundations

Hybu gwaith codi arian eich elusen drwy wneud ceisiadau effeithiol i ymddiriedolaethau a sefydliadau.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

07 Mai 2020, Caerfyrddin 

Cyflwyniad i Adennill Costau LlawnFCR 150

Deall a chyfrifo gwir gostau rhedeg mudiad

Cyflwynir yn ddwyieithog

17 Mehefin 2020, Merthyr Tudful