CyfathrebuCommunications

Mae ein hyfforddwyr yn gyfathrebwyr hynod o brofiadol, o siarad yn gyhoeddus a rhoi cyflwyniadau i farchnata, y cyfryngau cymdeithasol a blogio.

Mae'r cyrsiau hyfforddi hyn hefyd yn addas i'r rheini â gwahanol lefelau o brofiad, gan gynnwys gweithgareddau ac ymarferion i chi ddatblygu'ch sgiliau cyfathrebu.

 

Dyma restr o'r cyrsiau hyfforddi sydd ar gael ar hyn o bryd ynglŷn â'r pwnc hwn:

 

 

Ymgysylltu arleinEO 200

Dewch i adnabod eich cynulleidfa arlein a chreu cynnwys arloesol i ateb eu hanghenion

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

16 Ionawr 2020 Caerffili

Marchnata'ch gwasanaethau Marketing your services 200x

Hyrwyddo'ch hun! Dewch i ddysgu sut i ddatblygu'ch marchnata a chyfleu gwerth eich mudiad

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

17 Mawrth 2020, Casnewydd

Dylunio a rhoi cyflwyniadau sy'n ennyn diddordeb DBP 200

Gwnewch i'ch cyflwyniadau ddisgleirio - dewch i ddysgu sut i roi sglein ar eich cyflwyniadau.

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

25 Mawrth 2020, Pontypridd

Ysgrifennu i'r we a gyrru traffig i'ch gwefanWFW 200

Creu cynnwys aml-gyfrwng sy'n ennyn diddordeb i sicrhau'r canlyniadau gorau posib i'ch mudiad 

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

14 Mai 2020, Caerdydd

Y cyfryngau cymdeithasol i'r trydydd sectorSMM 200

Meithrin eich brand arlein drwy ddysgu i ddefnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i ennyn diddordeb

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

16 Mehefin 2020, Caerdydd

Cymryd nodiadau mewn digwyddiadau cyfranogol Note taking 200

Cyfle i edrych ar sut i gofnodi data mewn digwyddiadau yn effeithiol ac yn gywir

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

07 Gorffennaf 2020, Caerdydd

Cyflwyniad i ddylanwadu Introduction to influencing

Cyfle i ddatblygu sgiliau, gwybodaeth, offer a thechnegau i ddylanwadu ar y rheini sy'n gwneud penderfyniadau

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Cynhaliwyd y cwrs hwn fel rhan o'n rhaglen hyfforddi 2018/19,  ymunwch â'n rhestr ohebu i gael gwybodaeth am ddyddiadau a lleoliadau yn y dyfodol.

 


Delio gyda sgyrsiau anoddDC 200 

Sgiliau a thechnegau i sefydlu ffiniau a rheoli gwrthdaro

Cyflwynir drwy gyfrwng y Saesneg

Cynhaliwyd y cwrs hwn fel rhan o'n rhaglen hyfforddi 2018/19,   ymunwch â'n rhestr ohebu i gael gwybodaeth am ddyddiadau a lleoliadau yn y dyfodol.