Y lle i’r trydydd sector yng Nghymru

Mae'r cyfnod cofrestru bellach ar agor ar gyfer gofod3 2018! Eleni fe fyddwn yn meddiannu Stadiwm Dinas Caerdydd unwaith eto, gan gymryd drosodd pob un o'r pedwar llawr gyda gweithdai, paneli trafod a bwrlwm stondinau'r ardal arddangos. Sicrhewch nad ydych yn colli'r cyfle unigryw hwn i gysylltu â gwahanol achosion a helpu i ysgogi newid gwirioneddol yng Nghymru. Cadwch eich lle am ddim nawr

Matts photo from the event 
Digwyddiad yw gofod3  a drefnir gan WCVA, ar y cyd â'r trydydd sector yng Nghymru.

Yn wahanol i unrhyw ddigwyddiad arall yng Nghymru, ein man ni yw hwn i ddysgu oddi wrth ein gilydd, i arloesi ac ysbrydoli ein gilydd. Dyma gyfle prin i'r trydydd sector ddod at ei gilydd ac ysgogi newid yng Nghymru.

Bydd gan gofod3  raglen brysur a chyffrous, ac ynddi siaradwyr, dosbarthiadau meistr, paneli trafod a gweithdai. Hefyd bydd man arddangos rhyngweithiol bywiog yn cynnwys mudiadau o'r y trydydd sector a'r sectorau cyhoeddus a phreifat.

gofod3  yw ein man ni i ddangos ein gwerth i Gymru gyfan. Dewch yn llu i'r digwyddiad arbennig hwn na ddylid ei golli!

Cael gwybod mwygofod3 collage

 
Gyda 60 o arddangoswyr a bron i 50 o ddigwyddiadau ymlaen, cynhaliwyd gofod3 am y tro cyntaf ym mis Mawrth 2017 gan ddenu dros 500 o bobl. Dyma beth oedd gan rai o'r rheini a oedd yno i'w ddweud:

'Achlysur ardderchog, fe fyddem yn awyddus iawn i fynychu eto. Roedd gennym 4 aelod o staff yno i fwynhau'r diwrnod ac i gadw stondin. Fe wnaethom hefyd gynnal gweithdy. Roedd y diwrnod cyfan yn arbennig ac wedi'i drefnu'n benigamp.' - Andrew Collins, Promo Cymru

'Trefnwyd y diwrnod yn arbennig o dda ac fe fyddem yn bendant yn ystyried cynnal sesiwn gynhadledd a stondin eto flwyddyn nesaf.' - Emma Kosmin, Living Wage Foundation

Roedd cyffro gofod3 i'w weld ar y cyfryngau cymdeithasol yn ogystal, dyma Storify o'r diwrnod.

gofod 3 full logo